Tjenester

Vi kan tilby lovbestemt revisjon tilpasset din bedrift til fornuftige priser, innenfor de rammene som lovverk og god revisorskikk angir.

I tillegg tilbyr vi konsulenttjenester, rådgivning og bistand innenfor:

  • utarbeidelse av årsoppgjør
  • intern kontroll i bedrifter
  • skatterådgivning
  • avgiftsrådgivning
  • budsjettering
  • selskapsetablering
  • selskapsavvikling
  • med mer

Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.