Ansatte

Jan Einar Sætre, statsautorisert revisor

Har drevet revisjonsselskapet siden 2005 og er ansvarlig partner i selskapet.

Mobil tlf: 91643652
E-post: jan.einar.saetre@lyngenrevisjon.no